cobas b 221 – POC analyzátor krevních plynů

cobas b 221 – POC analyzátor krevních plynů

Analyzátor cobas b 221 je určen ke stanovení pH, krevních plynů, elektrolytů, hematokritu, metabolitů, celkového hemoglobinu, derivátů hemoglobinu, saturace hemoglobinu kyslíkem a novorozeneckého bilirubinu.

cobas b 221 je plně automatizovaný stolní modulární analyzátor krevních plynů a dalších parametrů s kapalinovou kalibrací. 
Je určen k provozu v laboratořích a v místě péče o pacienty (POC).
Volitelným příslušenstvím je integrovaný vysouvací modul AutoQC. 
Podle kombinace a konfigurace lze v plné krvi, séru, plazmě, acetátových a bikarbonátových dialyzačních roztocích a kontrolním materiálu měřit následující parametry: 

- pH  
- krevní plyny – BG (pO2, pCO2
- elektrolyty – ISE (Na+, K+, Cl, Ca2+
- hematokrit (Hct) 
- metabolity – MSS (glukóza, laktát)
- celkový hemoglobin (tHb) 
- saturace kyslíkem (SO2
- deriváty hemoglobinu – COOX (O2Hb, HHb, COHb, MetHb) 
- bilirubin (u novorozenců) 

Systém se dodává v následujících konfiguracích: 
- cobas b 221<2> systém: BG, pH, COOX, Bili 
- cobas b 221<4> systém: BG, pH, ISE, Hct, COOX, Bili 
- cobas b 221<6> systém: BG, pH, ISE, Hct, MSS, COOX, Bili 

SW přístroje komunikuje v českém jazyce.

 


   
 

PO2: Využití Clarkova principu měření – měření proudu generovaného redukcí kyslíku. 
PCO2: Využití Severinghausova principu – potenciometrické měření změny pH v elektrodě, způsobené CO2
Elektrody pH, Na+, K+, Ca2+ a Cl- jsou potenciometrické elektrody. Jako citlivý prvek jsou pro měření pH a Na+ použita speciální skla. Membrány k měření draslíku a vápníku obsahují speciální neutrální nosiče. U membrán pro chloridy je použit speciální měnič iontů. Výpočet těchto proměnných vyžaduje použití referenční elektrody – chloridové elektrody trvale zapojené v přístroji cobas b 221 systém. 
Glukóza, laktát: Glukóza je pomocí vzdušného kyslíku a enzymu glukózooxidázy (GOD) oxidována na glukonolakton, laktát je pomocí vzdušného kyslíku a enzymu laktátoxidázy (LOD) oxidován na pyruvát. Vzniklý H2O2 se stanoví ampérometricky pomocí elektrody s oxidem manganičitým / uhlíkem při 350 mV. 
COOX: Deriváty hemoglobinu a celkový bilirubin (novorozenecký) se měří spektrofotometricky na základě Lambert-Beerova zákona. 
Hematokrit: Měření vodivosti vzorku v měřicí komůrce ISE.

 Měřené parametryCelkové specifikované rozmezí
Modul pro krevní plynypH6,0–8,0
 pCO24,0–200 mmHg
 pO20–800 mmHg
Modul pro elektrolytyNa+20,0–250 mmol/l
 K+0,2–20 mmol/l
 Ca2+0,1–4,0 mmol/l
 Cl-20,0–250 mmol/l
 Hct10–80 %
Modul pro hemoglobintHb3–25 g/dl
 SO250–100 %
Modul pro metabolityGlu0,5–40 mmol/l
 Lac0,2–20 mmol/l
 Urea (BUN)0,5–30 mmol/l
Modul CO-oxymetrietHb (COOX)3–25 g/dl
 O2Hb0–100 %
 HHb0–100 %
 COHb0–100 %
 MetHb0–100 %
 SO2 COOX0–100 %
 bilirubin (novorozenecký)350 mg/dl
 barometrický tlak (Baro)450–800 mmHg
 počítané parametryH+, cHCO3, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2, P50, ctO2, ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2, avDO2, RI, zkrat, nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2t, PO2t, PAO2t, AaDO2t, a/AO2t, RIt, Hct(c), MCHC, BO2, BEact, osmolalita, OER, minutový srdeční objem (Qt), index P/F
--