Accutrend Plus

Accutrend Plus

Rychlý a přesný v diagnostice rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob

Měřicí přístroj Accutrend Plus se používá pro kvantitativní měření cholesterolu a triglyceridů v kapilární plné krvi. Měřicí přístroj je vhodný jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování.

Měřící přístroj Accutrend Plus se používá ke kvantitativnímu stanovení cholesterolu a triglyceridů v plné kapilární krvi.Pomocí testovacích proužků, specifických pro každý z těchto krevních parametrů, se provádí fotometrické měření reflektance. Přístroj si načte specifické vlastnosti týkající se šarže právě používaných testovacích proužků z kódového proužku,který je přiložen ke každé tubě s proužky.Tyto informace se uloží do paměti přístroje.

Při měření se nový testovací proužek vyjme z nádobky a vloží se na podavač měřícího přístroje. 

Poté se na žluté aplikační políčko nanese krevní vzorek a uzavře se kryt měřící komory. Přístroj zahájí odpočítávání času potřebného pro analýzu.Po uplynutí času, jehož délka závisí na testovaném parametru, se na obrazovce přístroje zobrazí výsledek a současně se uloží do paměti.

Podrobné informace o každém testu naleznete v příbalových informacích ke konkrétním testovacím proužkům.

Měřící přístroj je vhodný jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování.

Obsah balení

  • Přístroj AccuTrend Plus
  • 4 alkalické manganové baterie 1,5 V, typ AAA
  • Transportní pouzdro
  • Uživatelská příručka v českém jazyce

Produktová dokumentace

Po vložení testovacího proužku do přístroje se aplikační zóna testovacího proužku zespoda osvětlí LED diodou (světelná dioda). Před aplikací vzorku se stanoví odrazivost testovacího proužku pomocí světla odraženého z aplikační zóny (slepá hodnota). 

Poté se krevní vzorek nanese na aplikační zónu a uzavře se kryt měřící komory. Složka, která má být ve vzorku stanovena, projde enzymatickou reakcí, při níž vznikne barvivo. Množství vytvořeného barviva je přímo úměrné koncentraci vyšetřované látky ve vzorku. 

Po uplynutí času, jehož délka závisí na testovaném parametru se změří intenzita zbarvení opětovným osvětlením aplikační zóny zespoda světlem LED diody. Intenzita odraženého světla se změří detektorem (reflexní fotometrie). Naměřená hodnota se stanoví z intenzity signálu odraženého světla ve vztahu ke dříve naměřené hodnotě slepé zkoušky, přičemž se do úvahy rovněž vezmou informace o dané šarži z kódového proužku. Nakonec se výsledek zobrazí na displeji a současně uloží do paměti.

PřístrojCholesterol3,88 - 7,76 mmol/l
 Triglyceridy0,80 - 6,86 mmol/l
 Typ vzorkuČerstvá kapilární krev
 Objem vzorku15 - 40 µl
 Paměť100 naměřených výsledků pro každý testovaný parametr
 Provoz baterie4 alkalické manganové baterie AAA, 1,5 V
 Rozměry / hmotnost154 x 81 x 30 mm / cca 140 g
 Provozní podmínky18-32 oC (pro laktát 5-35 oC)
 Doba měření180 s (cholesterol), 174 s (triglyceridy)
--