AVL ISE 9180 –  POC analyzátor elektrolytů

AVL ISE 9180 – POC analyzátor elektrolytů

9180 Electrolyte Analyzer je určen k měření sodíku, draslíku, ionizovaného vápníku a lithia v plné krvi, séru či plazmě, moči, dialyzátech nebo v kontrolním materiálu, které v klinických laboratořích provádějí alespoň minimálně proškolení pracovníci kvalifikovaní k měření a hlášení těchto hodnot. Tyto analyty se běžně používají při diagnostice a léčbě široké řady ledvinových, metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.

9180 Electrolyte Analyzer je plně automatický stolní analyzátor určený k měření sodíku, draslíku, ionizovaného vápníku a lithia v plné krvi, séru či plazmě, moči, dialyzátech nebo v kontrolním materiálu.
Je určen k provozu v nemocničních laboratořích i v režimu point of care, například na jednotkách intenzivní péče (JIP, novorozeneckých JIP, dětských JIP), odděleních neodkladné péče (pohotovosti) a na operačních sálech (OS).

Přístroj je dostupný v 7 konfiguracích:

  • Na+, K+
  • Na+, K+, Cl
  • Na+, K+, Ca2+
  • Na+, K+, Li+
  • Na+, Li+
  • Na+, Ca2+, Li+
  • Li+
  • Na+, Cl
  • Na+, Ca2+

Metodika analyzátoru ROCHE 9180 využívá princip měření iontově selektivní elektrodou (ISE) k přesnému určování měřených hodnot.

Analyzátor elektrolytů ROCHE 9180 používá šest různých elektrod: sodíkovou, draslíkovou, chloridovou, elektrodu pro ionizovaný vápník, lithiovou a referenční elektrodu. Každá elektroda má iontově selektivní membránu, na níž dochází ke specifické reakci s příslušnými ionty obsaženými v analyzovaném vzorku. Membrána je iontoměnič, který reaguje na elektrický náboj iontu způsobující změnu potenciálu membrány, tedy měřeného napětí, které vzniká v tenké vrstvičce mezi vzorkem a membránou.

Galvanický měřicí článek uvnitř elektrody určí rozdíl mezi dvěma hodnotami potenciálu na obou stranách membrány. Galvanický článek je přes vzorek uzavřen na jedné straně referenční elektrodou, referenčním elektrolytem a „otevřeným zakončením“. Druhou stranu uzavírá membrána, vnitřní elektrolyt a vnitřní elektroda.

Rozdíl mezi koncentracemi iontů vnitřního elektrolytu a vzorku způsobuje vznik elektrochemického potenciálu za membránou aktivní elektrody. Potenciál je veden vysoce vodivou vnitřní elektrodou na zesilovač. Referenční elektroda je stejně jako zesilovač spojena se zemí.

Koncentrace iontů ve vzorku se pak stanoví pomocí kalibrační křivky sestrojené s použitím naměřených hodnot standardních roztoků o přesně známé koncentraci iontů.

PřístrojVýška33,5 cm
 Šířka31,5 cm
 Hloubka29,5 cm
 Hmotnost<6 kg
Parametry prostředíTeplota prostředí+15 až +32 °C
 Relativní vlhkost5–85% (nekondenzující)
 Druh měřenípřímá potenciometrie
VzorekObjem vzorku95 μl
 Druhy vzorkůplná krev, krevní sérum, plazma, moč, acetátové a bikarbonátové dialyzační roztoky
 Aplikace vzorkukapilára, ROCHE Microsampler, stříkačka, odběrová zkumavka, kalíšek
 Kalibrace1bodová kalibrace po každém vzorku, 2bodová kalibrace každé 4 hodiny

                     

ParametryDruh vzorkuSpecifikované rozmezí
Na+B/S/A/D/Q 40–205 mmol/l
  1–300 mmol/l
K+ B/S/Q 1,5–15 mmol/l 
 A/D 0,8–15 mmol/l 
 U4,5–120 mmol/l 
 60–120 mmol/l 
ClB/S/A/D/Q 50–200 mmol/l 
 U 1–300 mmol/l 
Ca2+ B/S/A/D/Q 0,2–5,0 mmol/l 
Li+ B/S/Q 0,1–6,0 mmol/l 

B plná krev 
S sérum nebo plazma 
A dialyzační roztoky obsahující acetát 
D dialyzační roztoky obsahující hydrogenuhličitan 
Q vodný materiál QC 
U vzorky moči (nutno ředit)
 

--