CoaguChek® aPTT testovací proužky

CoaguChek® aPTT testovací proužky

CoaguChek® aPTT Test je in vitro stanovení pro zjištění aktivovaného částečného tromboplastinového času (aPTT) na přístroji CoaguChek® Pro II. Test lze použít buď s kapilární, venózní, nebo arteriální čerstvou plnou krví.

CoaguChek® aPTT Test je jednokrokový koagulační test využívající celit jako aktivátor a směs definovaných fosfolipidů místo destiček na měření vnitřní koagulační cesty.

CoaguChek® aPTT Test koreluje lineárně s antikoagulačním účinkem heparinu v koncentraci 0,1 a 1,0 IU/ml v krvi. Test CoaguChek® aPTT není citlivý na nízkomolekulární hepariny (LMWH) do 0,5 IU/ml v krvi.

 CoaguChek® aPTT Test lze použít:

  • pro monitorování léčby nefrakcionovaným heparinem,
  • pro zjištění aktivovaného částečného tromboplastinového času pacientů s podezřením na deficit koagulačních faktorů vnitřní a společné cesty, s výjimkou fibrinogenu.

Elektrochemické měření aktivovaného částečného tromboplastinového času po aktivaci krevní koagulace s celitem.
Testovací proužek CoaguChek® aPTT Test má testovací oblast obsahující reagencie (celit jako aktivátor, definovanou směs fosfolipidů, sypký materiál, stabilizátory, konzervanty a aditiva) pro stanovení aPTT. Při aplikaci krve se reagencie rozpustí a proběhne elektrochemická reakce, která se převede do hodnoty času srážení. Hodnota času srážení se zobrazí na displeji přístroje v sekundách odpovídajících plazmě.
Parametr: aPTT
sekundy  

--