CoaguChek® Pro II – POC profesionální měření koagulace

CoaguChek® Pro II – POC profesionální měření koagulace

Profesionální koagulometr CoaguChek® Pro II slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) a aktivovaného částečného tromboplastinového času (aPTT) s použitím kapilární, žilní nebo arteriální čerstvé plné krve. Je určen pro použití v ambulancích a nemocničních odděleních.

Přístroj CoaguChek® Pro II je koagulometr pro profesionální použití určený k provozu jak v ambulancích, tak na nemocničních odděleních, kde usnadňuje měření koagulace a po připojení do systému správy dat i evidenci a sdílení výsledků. Je opatřen čtečkou čárových kódů (pro skenování ID pacienta a operátora) a dotykovým displejem. Samotná práce s přístrojem je velmi jednoduchá - zapnout koagulometr, vložit testovací proužek a kódový čip, nanést vzorek krve. Krev se smísí s reagenciemi na testovacím proužku a koagulometr určí okamžik, kdy se krev srazí. V závislosti na zvolených parametrech testu přístroj zobrazí přibližně po jedné minutě výsledek PT nebo po několika minutách výsledek aPTT. Po měření koagulometr automaticky uloží výsledky měření do paměti spolu s datem, časem a ID pacienta (a ID uživatele, pokud je tato funkce povolena).

Koagulometr vás pomocí ikon a pokynů na displeji provede krok za krokem celým měřením. Každá krabička testovacích proužků má vlastní kódový čip, který obsahuje specifické informace o testovacích proužcích příslušné šarže, jako např. datum exspirace a kalibrační údaje. Koagulometr CoaguChek® Pro II je možné prostřednictvím přenosné základní jednotky (dodávané samostatně) nebo prostřednictvím bezdrátové komunikace (jen
u verze W−LAN) připojit k systému správy dat (Data Management System, DMS). Koagulometr CoaguChek® Pro II podporuje výměnu dat pomocí standardu POCT1A. Systémy řízení dat umožňují rozšíření bezpečnostních funkcí koagulometru, jako například aktivaci blokování uživatelů a přenos dat do LIS nebo NIS (HIS). Vedle tohoto přímého výstupu mohou být výsledky uložženy do QR kódů, které mohou být naskenovány pomocí čtečky QR kódů nebo mobilního telefonu. Technické podrobnosti jsou uvedeny v příručkách přenosné základní jednotky a vašeho DMS.

Obsah balení 

  • Přístroj CoaguChek® Pro II
  • Univerzální bateriový blok
  • Napájecí zdroj
  • Uživatelská příručka (tištěná verze)
  • CD ROM (obsahující PDF soubory s uživatelskou příručkou v dalších jazycích
  • Pro odběr krve v profesionální praxi doporučujeme odběrový systém profesionálních jednorázových autolancet AccuChek® Safe – T Pro Plus nebo Accu-Chek® Safe–T–Pro Uno. 

    Přístroj CoaguChek® Pro II je výrobcem stanovený jako přístroj CE IVD bezúdržbový a v souladu s platnou legislativou NV 453/2004 v platném znění během svého provozu nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu ani jinou údržbu ze strany výrobce či dodavatele.

Produktová dokumentace

Koagulometr 
CoaguChek® Pro II
Délka měření1 min
 Uživatelské rozhraníPlně grafická TFT obrazovka
 Kapacita paměti2 000 pacientských výsledků, 500 QC výsledků, 
120 kódovacích čipů (60 testovacích proužků 
a 60 QC čipů), pacienti – až 4 000 ID, operátoři – až 5000 ID
 Automatické vypínáníAutomatické zapnutí vložením proužku; programovatelné 
automatické vypnutí po uplynutí 1-60 min
 Zdroj napájení4x univerzální dobíjecí baterie 1,5 V AA nebo volitelný dobíjecí bateriový blok
Síťový adaptér: vstup: 100–240 V / 50–60 Hz / 350–150 mA 
výstup: 12 VDC / 1,25 A
 Počet testů 
na jedno nabití baterie 
PT: průměrně 60 testů 
aPTT: minimálně 20 testů
 Provozní teplota+12 až +32 °C
 Provozní teplota 10 až 85 %
 Maximální provozní 
nadmořská výška
4 300 m
 Rozměry187 x 97 x 43 mm
 Hmotnost280 g (bez baterií)
 Možnosti připojeníKompatibilní s POCT 1A
 Identifikace pacientů 
či uživatelů
Vestavěný snímač čárových kódů
 Přenos datIR, Ethernet, WLAN, QR code
CoaguChek® PT Test
CoaguChek® aPTT Test
Velikost vzorku krve8 μl
 Typy vzorkůPlná kapilární, venózní nebo arteriální krev bez protisrážlivé úpravy
 Aplikace krveMožnost nanášení krve na proužek shora nebo ze strany
 Aplikační dobaDo 15 sekund po odběru při použití kapilární krve, 
do 30 sekund po odběru venózní nebo arteriální krve
 Rozsah měřeníPT: 0,8–8,0 INR; (% Q: 120–5 / SEC: 9,6–96) 
aPTT: 20–130 s odpovídajících plazmě
 ReagenciePT: lidský rekombinantní tkáňový faktor 
aPTT: celit a definovaná směs fosfolipidů
 Kontrola kvalityVestavěná kontrola v měřicím kanálu každého proužku
 Skladování2–30 °C
Omezení – interferenceRozmezí hematokritu25–55 %
 BilirubinPT: < 513 μmol/l (30 mg/dl) 
aPTT: < 342 μmol/l (20 mg/dl)
 HemolýzaPT: < 0,62 mmol/l (1 000 mg/dl) 
aPTT: < 0,24 mmol/l (400 mg/dl)
 Bilirubin< 11,4 mmol/l (1 000 mg/dl)
 HeparinPT: UFH a LMWH do 3 IU/ml krve 
aPTT: LMWH do 0,5 IU/ml krve 

Testovací proužek CoaguChek® XS PT obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suché podobě). Reaktivní složky tohoto činidla se skládají z tromboplastinu a peptidového substrátu. Po nanesení vzorku tromboplastin aktivuje koagulaci, což vede k vytvoření trombinu. Ve stejném okamžiku začne přístroj měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát, čímž generuje elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, přístroj tento signál převede pomocí algoritmu na obvyklé jednotky koagulace (INR, %Quick, sekundy) a výsledek se zobrazí na displeji.

 

--