CoaguChek® PT testovací proužky

CoaguChek® PT testovací proužky

Testovací proužek CoaguChek® XS PT obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suché podobě). Reaktivní složky tohoto činidla se skládají z tromboplastinu a peptidového substrátu. Po nanesení vzorku tromboplastin aktivuje koagulaci.

Testovací proužky pro in vitro kvantitativní měření protrombinového času (také Quickův test nebo Quickova hodnota) v kapilární krvi nebo z nesrážlivé venózní krve použitím přístrojů CoaguChek® XS.

Proužek CoaguChek® PT Test obsahuje lyofilizovanou reagencii. Reakční složky této reagencie tvoří tromboplastin a peptidový substrát. Tromboplastin po nanesení vzorku aktivuje koagulaci, která vede ke vzniku trombinu. V tomto okamžiku začne koagulometr měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát a generuje přitom elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, je pak tento signál pomocí algoritmu převeden na obvyklé jednotky koagulace (INR, % Quick, sekundy) a přístroj zobrazí výsledek.
Parametr: PT
mezinárodní normalizovaný poměr (INR)
kombinace INR/sekundy
kombinace INR/% Quick

--