cobas b 101 – POC stanovení CRP, HbA1c a lipidů

cobas b 101 – POC stanovení CRP, HbA1c a lipidů

Přenosný malý stolní analyzátor cobas b 101 je určený pro testování CRP, HbA1c a lipidů (CHOL-TRIGL-HDL-LDL) z kapilární krve, plné žilní krve (Li-heparin nebo EDTA), plazmy (lipidový panel a CRP) a séra (CRP).

Přístroj vyniká velmi jednoduchou obsluhou a umožňuje snadné nanášení krve přímo na disk bez použití dalšího spotřebního materiálu, jako jsou pipety apod.

Přístroj cobas b 101 system je malý stolní analyzátor určený k použití profesionály na klinických pracovištích nebo na místech péče o pacienty. 

Funkce a vlastnosti: 

 • Provádí měření CRP, HbA1c a lipidů (CHOL-TRIGL-HDL-LDL) z kapilární krve, plné žilní krve (Li-heparin nebo EDTA), plazmy (lipidový panel a CRP) a séra (CRP) od pacientů.
 • Kontrolní měření probíhají pomocí kontrolních roztoků (roztoků QC) pro HbA1c, lipidy a CRP.
 • Ověření správné funkčnosti optického systému se provádí pomocí disku optické kontroly.
 • Automaticky zaznamenává veškeré potřebné údaje o měření: 
  - čas a datum měření, 
  - ID obsluhy a pacientů, 
  - informace o kontrolních roztocích, disku optické kontroly a testech, 
  - výsledky měření a poznámky.
 • Výsledky testů HbA1c a lipidů jsou dostupné do 6 minut a testu CRP do 4 minut, automaticky se ukládají do paměti nebo je možné je vytisknout na externí tiskárně.
 • SW přístroje komunikuje v českém jazyce.
   

Obsah balení

 • Přístroj cobas b 101
 • Síťový adaptér
 • Napájecí kabel
 • Disk optické kontroly
 • Uživatelský manuál v českém jazyce

Produktová dokumentace

 

Stanovení HbA1c
Vzorek krve se naředí a promíchá s pufrem TRIS, aby se uvolnil hemoglobin z erytrocytů. Hemoglobin precipituje. Jedna frakce vzorku je vedena do reakční komůrky, kde se promíchá s laurylsulfátem sodným (SLS). SLS slouží k oxidaci hemoglobinu, při níž vzniká komplex laurylsulfátu sodného a chromoforu. Protože intenzita vzniklého zbarvení při vlnové délce 525 nm je přímo úměrná koncentraci celkového hemoglobinu ve vzorku, lze ji určit změřením transmise vzorku. Druhá frakce naředěného hemoglobinu je v prvním kroku denaturována. Aglutinátor způsobuje aglutinaci latexu potaženého specifickými monoklonálními protilátkami proti HbA1c. Tato aglutinační reakce způsobí zvýšení rozptylu světla, které lze měřit jako nárůst absorbance při vlnové délce 531 nm. HbA1c ve vzorcích plné krve soutěží o omezený počet vazebných míst latexu potaženého protilátkou, což vede k inhibici aglutinace a snížení rozptylu světla. Snížený rozptyl světla se měří jako pokles absorbance při 625 nm. Koncentrace HbA1c je poté kvantitativně vyjádřena pomocí kalibrační křivky transmise vztažené ke koncentraci HbA1c. 

Stanovení lipidů
Po aplikaci vzorku krve na disk a zavření krytu dojde k propíchnutí vestavěné diluční nádobky a uvolnění fosfátem pufrovaného fyziologického roztoku do směšovací komůrky. Erytrocyty ze vzorku kapilární krve se centrifugací oddělí od plazmy. V dalším kroku se pufr smísí se vzorkem plazmy a přenese kanály systému fluidiky do reakčních komůrek. Přístroj provádí stanovení celkového cholesterolu a HDL cholesterolu enzymatickou metodou. Stanovení triglyceridů je enzymatická end-point metoda využívající různé enzymy. Při koncentraci triglyceridů <400 mg/dl se lipoprotein o nízké hustotě (LDL) vypočítá pomocí Friedewaldovy rovnice (v jednotkách mg/dl). Při koncentraci triglyceridů ≥400 mg/dl systém výpočet LDL cholesterolu neprovádí.

Stanovení CRP
Erytrocyty ze vzorku kapilární krve se centrifugací oddělí od plazmy. V následujícím kroku se vzorek plazmy naředí dilučním pufrem. Po přenosu naředěného vzorku plazmy do reakční komůrky se vzorek smísí s reagencií obsahující protilátku proti CRP a latex. CRP v naředěném vzorku plazmy se naváže na konjugát protilátky proti CRP s latexem. Koncentrace CRP se vypočítá měřením latexové aglutinační reakce při vlnové délce 525 nm a 625 nm.
 

PřístrojObrazovkadotyková
 Paměť5 000 výsledků testů pacientských vzorků, 500 výsledků kontrol,
500 sad informací o pacientech, 50 sad informací o operátorech (včetně 5 pro administrátory)
 Přenos dat a konektivitaUSB rozhraní pro PC, USB disk, tiskárnu a čtečku čárových kódů
 Síťový adaptérvstup: 100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz 
výstup: 12 V DC
 Doba měřeníHbA1c / lipidový panel: ≤6 min., CRP: ≤4 min.
 Automatické vypínáníprogramovatelné v rozmezí 1–999 minut
 Automatické odhlášeníprogramovatelné v rozmezí 1–60 minut
 Statimové testyprogramovatelné v rozmezí  1–9 testů
 Rozměry135 x 184 x 234 mm
 Hmotnost2,0 kg (bez síťového adaptéru)
 Hlučnostmaximum 65 dB
Podmínky pro provozÚdržba systémunevyžaduje údržbu ani servis
 Teplotní rozpětí15 až 32 °C
 Relativní vlhkost10–85 % (bez kondenzace)
 Maximální nadmořská výška3 000 m
Typ vzorkuHbA1ckapilární krev, žilní plná krev s antikoagulantem (EDTA nebo heparin), 2 µl
 Lipidykapilární krev, žilní plná krev nebo plazma s antikoagulantem (EDTA), 19 µl
 CRPkapilární krev nebo sérum, žilní plná krev nebo plazma s antikoagulantem (EDTA nebo heparin), 12 µl
Rozsah měřeníHbA1c20–130 mmol/mol (IFCC) nebo 4–14 % (DCCT/NGSP)
 LipidyCHOL: 1,28–12,95 mmol/l nebo 50–500 mg/dl 
TRIGL: 0,50–7,35 mmol/l nebo 45–650 mg/dl  
HDL-CHOL: 0,38–2,60 mmol/l nebo 15–100 mg/dl
 CRP3–400 mg/l nebo 0,3–40 mg/dl
--