cobas b 123 – POC analyzátor krevních plynů

cobas b 123 – POC analyzátor krevních plynů

Analyzátor cobas b 123 je určen ke stanovení pH, krevních plynů, elektrolytů, hematokritu, metabolitů, celkového hemoglobinu, derivátů hemoglobinu, saturace hemoglobinu kyslíkem a novorozeneckého bilirubinu. 

cobas b 123  je kazetový POC analyzátor k měření pH, krevních plynů (BG), elektrolytů (ISE), hematokritu (Hct), metabolitů (Glu, Lac), celkového hemoglobinu (tHb), derivátů hemoglobinu (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), saturace hemoglobinu kyslíkem (SO2) a novorozeneckého bilirubinu (a) (Bili). Kromě toho cobas b 123 POC systém provádí výpočty odvozených parametrů.

V závislosti na konfiguraci vybavení, použité senzorové kazetě Sensor Cartridge a kontejneru Fluid Pack měří následující parametry lidské plné krve a kontrolního materiálu:

Specifikace přístroje:             
cobas b 123<1> systém: 
pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl, Ca2+), Hct, Glu, Lac   
cobas b 123<2> systém: 
pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+,  Cl, Ca2+), Hct, Glu, Lac AutoQC modul 
cobas b 123<3> systém: 
pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+,  Cl, Ca2+), Hct, Glu, Lac, tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, Bili oxymetrový modul 
cobas b 123<4> systém: 
pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+,  Cl, Ca2+), Hct, Glu, Lac, tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, Bili AutoQC & oxymetrový modul 

SW přístroje komunikuje v českém jazyce.
 

PO2: Využití Clarkova principu měrení - měření proudu generovaného redukcí kyslíku.
PCO2: Využití Severinghausova principu - potenciometřické měření změny pH v elektrodě způsobené CO2.

Elektrody pH, Na+, K+, Ca2+ a Cl- jsou potenciometrické elektrody. Jako citlivý prvek jsou pro měření pH a Na+ použita speciální skla. Membrány k měření draslíku a vápníku obsahují speciální neutrální nošiče. U membrán pro chloridy je použit speciální měnič iontů. Výpočet těchto proměnných vyžaduje použití referenční elektrody - chloridové elektrody trvale zapojené v přístroji cobas b 221 systém.
Glukóza, laktát: Glukóza je pomocí vzdušného kyslíku a enzymu glukózooxidázy (GOD) oxidována na glukonolakton, laktát je pomocí vzdušného kyslíku a enzymu laktátoxidázy CLOD) oxidován na pyruvát. Vzniklý H202 se stanoví ampérometricky pomocí elektrody s oxidem manganičitým / uhlíkem pži 350 mV. 
COOX: Deriváty hemoglobinu a celkový bilirubin (novorozenecký) se měří spektrofotometricky na základě Lambert-Beerova zákona.
Hematokrit: Měření vodivosti vzorku v měřicí komůrce ISE. 

 Měřené parametryCelkové specifikované rozmezí
Modul pro krevní plynypH6,0-8,0
 pCO24,0-200 mmHg
 pO20-800 mmHg
Modul pro elektrolytyNa+20,0-250 mmol/l
 K+0,2-20 mmol/l
 Ca+0,1-4,0  mmol/l
 Cl-20,0-250 mmol/l
 Hct10-80 %
Modul pro hemoglobintHb3-25 g/dl
 SO250-100 %
Modul pro metabolityClu0,5-40 mmol/l
 Lac0,2-20 mmol/l
 Urea (BUN)0,5-30 mmol/l
Modul CO- oxymetrietHb (COOX)3-25 g/dl
 O2Hb0-100 %
 HHb0-100 %
 COHb0-100 %
 MetHb0-100 %
 SO2COOX0-100 %
 bilirubin (novorozenecký)350 mg/dl
 barometrický tlak (Baro)450-800 mmHg
 počítané parametryH+, cHCO3-, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2, P50, ctO2, tCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2, avDO2, RI, zkrat, nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2t, PO2t, PA2t,, AaDO2t, a/AO2t, RIt, Hct(c). MCHC, BO2, BEact, osmolalita, OER, minutový srdeční objem (Qt), index P/F 
--