cobas h 232 – POC měření kardiálních markerů a D-dimerů

cobas h 232 – POC měření kardiálních markerů a D-dimerů


Systém cobas h 232 umožňuje rychlé stanovení NT-pro BNP, troponinu T,  
D-dimerů, myoglobinu. 

NOVĚ ÚHRADA TESTŮ
Od ledna 2020 je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění vyšetření troponinu T, NT-proBNP a D-dimerů POCT metodou v ordinacích praktických lékařů, kardiologů a internistů.
Společnost Roche nabízí demo výpůjčku přístroje cobas h 232 po dobu 3 měsíců. 

cobas h  232 je lehký kompaktní přenosný POC přístroj pro kvantitativní vyhodnocení imunotestů v heparinizované venózní krvi.

Přístroj cobas h 232 má snadné a rychlé ovládání, intuitivní český software a barevnou dotykovou obrazovku. Po vložení testovacího proužku a nanesení vzorku jsou výsledky dostupné během několika minut. Vyšetření lze provést přímo v místě odběru vzorků. Analyzátor má proto ideální využití především pro:

 • ambulance praktických lékařů, kardiologů, internistů,
 • jednotky intenzivní péče,
 • urgentní příjmy,
 • lázně,
 • domovy pro seniory,
 • menší laboratoře,
 • sanitky.

SW přístroje komunikuje v českém jazyce.

Spolehlivé stanovení troponinu T

POC Troponin T od Roche usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na poškození buněk myokardu, např. v případě akutního koronárního syndromu (detekce a vyloučení akutního infarktu myokardu (AMI) a subakutního infarktu myokardu, stanovení rozsahu infarktu, stratifikace rizika u pacientů s AMI). Díky standardizaci a srovnatelnosti výsledků lze test používat v kombinaci s vysoce citlivým laboratorním stanovením Elecsys® Troponin T high-sensitive.7,8,9

Spolehlivé stanovení NT-proBNP

Test Roche CARDIAC proBNP+ usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na srdeční selhání, umožňuje monitorování pacientů s kompenzovanou dysfunkcí levé komory a napomáhá při stratifikaci rizika pacientů s akutním koronárním syndromem. Referenční hodnoty byly stanoveny použitím testu Elecsys® proBNP firmy Roche Diagnostics.

Spolehlivé stanovení D-dimeru

Test Roche CARDIAC D-Dimer slouží k vyloučení suspektní hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE). Bylo prokázáno, že nízká až střední pravděpodobnost rizika PE ve spojení s negativním výsledkem vyšetření D-dimeru má negativní prediktivní hodnotu (NPV) 100 %. Stejně tak byla 100% NPV prokázána u negativního vyšetření D-dimeru ve spojení s Wellsovým skóre ukazujícím na nepravděpodobnost HŽT.10
Vyšetření D-dimeru u pacientů s PE a HŽT snižuje potřebu použití zobrazovacích metod.11

Dostupné testy:

 • Troponin T
 • NT-proBNP
 • D-dimer
 • Myoglobin

Přístroj cobas h 232 se může prostřednictvím přenosné dokovací stanice (k dispozici samostatně) připojit k systému pro správu dat (DMS). Přístroj cobas h 232 podporuje výměnu dat prostřednictvím standardního protokolu POCT1A. Systémy pro správu dat mohou přispět k rozšíření bezpečnostních funkcí přístroje nebo například aktivovat přenos dat do LIS či HIS.

 1. Windecker S., et al. (2014). Eur Heart J 35(37), 2541–2619.
 2. Mueller C., et al. (2016). Ann Emerg Med, doi: 10.1016/j.annemergmed. 2015.11.013. [Epub ahead of print].
 3. Reichlin T., et al. (2012). Arch Intern Med 172(16), 1211–1218.
 4. Jorgensen B., et al. (2012). Clin Lab 58(5–6), 515–525.
 5. De Bastos M., et al. (2008). Blood Coagul Fibrinolysis 19(1), 48–54.


 

 

Obsah balení

 • Přístroj cobas h 232
 • Napájecí adaptér
 • Univerzální bateriový blok
 • Kryt prostoru pro baterie
 • Šroubovák s hvězdicovým bitem Torx pro připevnění krytu prostoru pro baterie
 • Uživatelská příručka v českém jazyce
 • Stručný návod
 • Disk CD s uživatelskými příručkami v dalších jazycích

Produktová dokumentace

Související odkazy

Dvě linie (signální a kontrolní) v detekční zóně testovacího proužku ukazují, zda je v materiálu vzorku přítomen příslušný analyt. Optický systém přístroje cobas h 232 detekuje tyto 2 linie a měří intenzitu signální linie. Integrovaný software převádí intenzitu signálu na kvantitativní výsledek a zobrazí ho na displeji. Každá metoda je kalibrovaná podle referenčních metod na imunoanalytických laboratorních analyzátorech. Přístroj automaticky načte kalibrační údaje pro šarži z kódovacího čipu, což eliminuje potřebu kalibrace uživatelem.

PřístrojObrazovkabarevná dotyková obrazovka
 Paměť2 000 výsledků měření pecientů
500 výsledků QC
200 výsledků IQC
4 000 položek seznamu pacientů
5 000 položek seznamu uživatelů
 Možnosti přenosu datQR kód
Wi-Fi
USB (vyžaduje přenosnou základní jednotku a počítač)
 Rozhraníinfračervené rozhraní LED/IRED třídy 1
 Podporovaná komunikační rozhraníinfračervené tiskárny
komunikace POCT1-A prostřednictvím dokovací stanice
komunikace POCT1-A prostřednictvím Wi-Fi
QR kód
 Podporované čárové kódyCode 128, Code 39, Code 93, EAN 13, Interleaved 2/5, Codabar, GS1 DataBar Limited, QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec 
 Napájecí adaptérvstup: 100-240 V AC (± 10 %) / 50-60 Hz/ 350-150 mA 
výstup: 12 V DC/ 1,25 A 
 Baterieuniverzální baterie (objednací č. materiálu: REF 06869904001)
 Doba spouštěníméně než 20 sekund (při novém spuštnění) a 1 sekunda (z pohotovostního režimu)
 Doba měření8 až 12 minut (závisí na měřeném parametru)
 Počet měření s plně nabitou baterií10 měření
 Automatické vypnutíprogramovatelné 1-60 minut
 Rozměry244 x 105 x 51 mm
 Hmotnostcca 526 g včetně baterie a snímače
Podporovaná stanoveníTroponin Tng/l, pg/ml, ng/ml, µg/l
 NT-proBNPpg/ml
 D-dimerµg/ml, ng/ml, mg/I, µg/l
 Myoglobinng/ml
Vyšetřovaný materiálTyp vzorkuheparinizovaná plná žilní krev
 Velikost vzorku100 µl