cobas h 232 – POC měření kardiálních markerů a D-dimerů

cobas h 232 – POC měření kardiálních markerů a D-dimerů


Systém cobas h 232 umožňuje rychlé stanovení NT-pro BNP, troponinu T,  
D-dimerů, myoglobinu. 

NOVĚ ÚHRADA TESTŮ
Od ledna 2020 je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění vyšetření troponinu T, NT-proBNP a D-dimerů POCT metodou v ordinacích praktických lékařů, kardiologů a internistů.
Společnost Roche nabízí demo výpůjčku přístroje cobas h 232 po dobu 3 měsíců. 

cobas h  232 je lehký kompaktní přenosný POC přístroj pro kvantitativní vyhodnocení imunotestů v heparinizované venózní krvi.

Přístroj cobas h 232 má snadné a rychlé ovládání, intuitivní český software a barevnou dotykovou obrazovku. Po vložení testovacího proužku a nanesení vzorku jsou výsledky dostupné během několika minut. Vyšetření lze provést přímo v místě odběru vzorků. Analyzátor má proto ideální využití především pro:

 • ambulance praktických lékařů, kardiologů, internistů,
 • jednotky intenzivní péče,
 • urgentní příjmy,
 • lázně,
 • domovy pro seniory,
 • menší laboratoře,
 • sanitky.

SW přístroje komunikuje v českém jazyce.

Spolehlivé stanovení troponinu T

POC Troponin T od Roche usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na poškození buněk myokardu, např. v případě akutního koronárního syndromu (detekce a vyloučení akutního infarktu myokardu (AMI) a subakutního infarktu myokardu, stanovení rozsahu infarktu, stratifikace rizika u pacientů s AMI). Díky standardizaci a srovnatelnosti výsledků lze test používat v kombinaci s vysoce citlivým laboratorním stanovením Elecsys® Troponin T high-sensitive.1,2,3

Spolehlivé stanovení NT-proBNP

Test Roche CARDIAC proBNP+ usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na srdeční selhání, umožňuje monitorování pacientů s kompenzovanou dysfunkcí levé komory a napomáhá při stratifikaci rizika pacientů s akutním koronárním syndromem. Referenční hodnoty byly stanoveny použitím testu Elecsys® proBNP firmy Roche Diagnostics.4

Spolehlivé stanovení D-dimeru

Test Roche CARDIAC D-Dimer slouží k vyloučení suspektní hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE). Bylo prokázáno, že nízká až střední pravděpodobnost rizika PE ve spojení s negativním výsledkem vyšetření D-dimeru má negativní prediktivní hodnotu (NPV) 100 %. Stejně tak byla 100% NPV prokázána u negativního vyšetření D-dimeru ve spojení s Wellsovým skóre ukazujícím na nepravděpodobnost HŽT.5
Vyšetření D-dimeru u pacientů s PE a HŽT snižuje potřebu použití zobrazovacích metod.6

Dostupné testy:

 • Troponin T
 • NT-proBNP
 • D-dimer
 • Myoglobin

Přístroj cobas h 232 se může prostřednictvím přenosné dokovací stanice (k dispozici samostatně) připojit k systému pro správu dat (DMS). Přístroj cobas h 232 podporuje výměnu dat prostřednictvím standardního protokolu POCT1A. Systémy pro správu dat mohou přispět k rozšíření bezpečnostních funkcí přístroje nebo například aktivovat přenos dat do LIS či HIS.

 1. Windecker S., et al. (2014). Eur Heart J 35(37), 2541–2619.
 2. Mueller C., et al. (2016). Ann Emerg Med, doi: 10.1016/j.annemergmed. 2015.11.013. [Epub ahead of print].
 3. Reichlin T., et al. (2012). Arch Intern Med 172(16), 1211–1218.
 4. Metodický list Roche CARDIAC proBNP+ 2019-07, V 5.0
 5. Jorgensen B., et al. (2012). Clin Lab 58(5–6), 515–525.
 6. De Bastos M., et al. (2008). Blood Coagul Fibrinolysis 19(1), 48–54.


 

 

Obsah balení

 • Přístroj cobas h 232
 • Napájecí adaptér
 • Univerzální bateriový blok
 • Kryt prostoru pro baterie
 • Šroubovák s hvězdicovým bitem Torx pro připevnění krytu prostoru pro baterie
 • Uživatelská příručka v českém jazyce
 • Stručný návod
 • Disk CD s uživatelskými příručkami v dalších jazycích

Produktová dokumentace

Související odkazy

Dvě linie (signální a kontrolní) v detekční zóně testovacího proužku ukazují, zda je v materiálu vzorku přítomen příslušný analyt. Optický systém přístroje cobas h 232 detekuje tyto 2 linie a měří intenzitu signální linie. Integrovaný software převádí intenzitu signálu na kvantitativní výsledek a zobrazí ho na displeji. Každá metoda je kalibrovaná podle referenčních metod na imunoanalytických laboratorních analyzátorech. Přístroj automaticky načte kalibrační údaje pro šarži z kódovacího čipu, což eliminuje potřebu kalibrace uživatelem.

PřístrojObrazovkabarevná dotyková obrazovka
 Paměť2 000 výsledků měření pecientů
500 výsledků QC
200 výsledků IQC
4 000 položek seznamu pacientů
5 000 položek seznamu uživatelů
 Možnosti přenosu datQR kód
Wi-Fi
USB (vyžaduje přenosnou základní jednotku a počítač)
 Rozhraníinfračervené rozhraní LED/IRED třídy 1
 Podporovaná komunikační rozhraníinfračervené tiskárny
komunikace POCT1-A prostřednictvím dokovací stanice
komunikace POCT1-A prostřednictvím Wi-Fi
QR kód
 Podporované čárové kódyCode 128, Code 39, Code 93, EAN 13, Interleaved 2/5, Codabar, GS1 DataBar Limited, QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec 
 Napájecí adaptérvstup: 100-240 V AC (± 10 %) / 50-60 Hz/ 350-150 mA 
výstup: 12 V DC/ 1,25 A 
 Baterieuniverzální baterie (objednací č. materiálu: REF 06869904001)
 Doba spouštěníméně než 20 sekund (při novém spuštnění) a 1 sekunda (z pohotovostního režimu)
 Doba měření8 až 12 minut (závisí na měřeném parametru)
 Počet měření s plně nabitou baterií10 měření
 Automatické vypnutíprogramovatelné 1-60 minut
 Rozměry244 x 105 x 51 mm
 Hmotnostcca 526 g včetně baterie a snímače
Podporovaná stanoveníTroponin Tng/l, pg/ml, ng/ml, µg/l
 NT-proBNPpg/ml
 D-dimerµg/ml, ng/ml, mg/I, µg/l
 Myoglobinng/ml
Vyšetřovaný materiálTyp vzorkuheparinizovaná plná žilní krev
 Velikost vzorku100 µl