Combur 10 Test® močové proužky pro vizuální hodnocení i analyzátory

Combur 10 Test® močové proužky pro vizuální hodnocení i analyzátory

Proužky pro rozbor moči jsou používány k měření složek, které jsou významné při renálních, močových, jaterních a metabolických poruchách. Pro vizuální vyhodnocení i na analyzátory.

Testovací proužky pro semikvantitativní stanovení relativní hustoty, pH, leukocytů, dusitanu, proteinu, glukózy, ketonů, urobilinogenu, bilirubinu a krve v moči.

Combur10 Test® UX jsou vhodné pro vizuální hodnocení a dále k reflektanční fotometrii analyzátorem Urisys 1100®.

--