Multiplate® – POC analyzátor krevních destiček

Multiplate® – POC analyzátor krevních destiček

Analyzátor Multiplate® slouží k vyšetření funkčních defektů krevních destiček z plné krve a k monitorování antiagregační léčby.

POCT analyzátor pro vyšetření krevních destiček z plné krve – vyšetření funkčních defektů krevních destiček, monitorování antiagregační léčby. Vhodný pro laboratoře i pro použití v místě péče o pacienta – operační sály (monitorování v průběhu operace apod.). Unikátní detekční princip umožňuje analyzovat krevní destičky v plné krvi a po jejich přilnutí k povrchu (situace blízká in vivo), což se odráží ve vynikajících klinických výsledcích. 

Výhody analyzátoru:

• 5 nezávislých kanálů měření
• elektronicky řízená automatická pipeta 
• jednoduchá příprava vzorku (z plné krve) 
• komfortní a rychlé provedení testu (10 minut) 
• impedanční detekce (impedanční agregometrie) 
• vysoká spolehlivost měření – paralelní měření pomocí dvojice senzorů 
• jednoduchá interpretace výsledků 
• široká paleta standardizovaných testů a reagencií 
• flexibilita – vedle rutinních vyšetření také možnost experimentálních aplikací a postupů 
• možnost standardizace metody a porovnatelnosti mezi laboratořemi 
 

V měřicí kyvetě používané pro analýzu na přístroji Multiplate® jsou dvě dvojice vysoce vodivých měděných elektrod potažených stříbrem. Účinkem přidaného induktoru dochází k aktivaci trombocytů, u nichž nejprve dojde ke změně tvaru, následně k jejich adhezi na elektrody a poté ke vzájemné agregaci. Jakmile trombocyty začnou adherovat na elektrody, dochází ke zvýšení elektrického odporu mezi nimi. Tato změna impedance v čase je kontinuálně zaznamenávána a graficky vyhodnocena jako agregační křivka. Na základě jednotlivých parametrů agregační křivky je možné vyhodnotit funkčnost trombocytů v primární hemostáze a monitorovat účinnost antiagregační léčby.

PřístrojŠířka45 cm
 Hloubka32 cm
 Výška 10 cm
 Hmotnost 9,5 kg
 Pracovní teplota+18 až +30 °C
 Relativní vlhkost20–80% 
 Nadmořská výška0–2 000 m
 Výkon30 testů za hodinu
MěřeníČas k dosažení výsledku10 minut
 Počet měřicích pozic5
 Počet pozic pro činidla9
 Objem vzorku300 μl plné krve
--