Zajištění služeb Roche Diagnostics při pandemii CONVID-19 v ČR

 

Informace o zajištění vybraných služeb NPT diagnostické divize společnosti ROCHE s.r.o. v souvislosti s pandemickou situací v ČR

Vážená paní doktorko / Vážený pane doktore,

i v současné nelehké době se společnost ROCHE s.r.o. snaží maximálně zajistit rozsah svých aktivit a služeb tak, aby byla plně pokryta péče o pacienty, kteří profitují z našich služeb, a dopad na Vás byl pokud možno co nejmenší. Dovolte nám tedy v této souvislosti poskytnout několik základních informací k níže uvedeným oblastem.

1.     Objednávky a dodávky zboží

Zajištění plynulosti dodávek zboží je jednou z hlavních priorit naší společnosti. Objednávání zboží a zásobování tedy funguje bez omezení. Ani do budoucna nepředpokládáme žádné přerušení dodávek a není tedy potřeba vytvářet na Vašich pracovištích vyšší lokální zásoby nad rámec běžných provozních zásob. 
Objednávky můžete realizovat na našich webových stránkách www.poct.cz nebo prostřednictvím e-mailu: prague.objednavkynpt@roche.com. nebo na prague.objednavkydia@roche.com.
V případě, že si objednáte nový přístroj, nejsme v současné době schopni Vás osobně proškolit. S dodávkou zboží Vám zašleme manuál, v němž je uvedeno, jak přístroj uvést do provozu, jak provádět měření, i nejčastější chybové hlášky s návodem jejich řešení. Pokud budete potřebovat poradit, jsme schopni Vám poskytnout pomoc telefonicky. V případě, že si pořídíte nově CoaguChek® XS, návod na jeho obsluhu naleznete v instruktážním videu http://www.coaguchek.cz/vstup-pro-pacienty/skoleni-pro-pacienty/.  

Záruční listy Vám potvrdíme po skončení celostátní karantény.

2.     Technický servis

V oblasti technického servisu omezujeme naše aktivity pouze na kritické služby. V případě poruchy přístroje nás prosím kontaktujte na čísle 800 105 000 nebo e-mailem na adrese czech.rcsc@roche.com.
V případě, že se nám nepodaří odstranit závadu telefonicky, bude Vám po dohodě poslán náhradní přístroj. Poškozený přístroj nám prosím pošlete až po skončení celostátní karantény na adresu: ROCHE s.r.o., Diagnostics Division, paní Michaela Nyklová, Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5. Po dobu karantény takto poslaný přístroj nemá kdo přijmout.

3.     Semináře, konference, přednášky, pracovní schůzky

Všechny plánované semináře, konference, přednášky a pracovní schůzky jsou za současné situace zrušeny. Pokud jsou organizovány třetí stranou, zaměstnanci ROCHE se jich nebudou účastnit.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na níže uvedených adresách, případně přímo přes naše obchodní zástupce.

Objednávky: prague.objednavkydia@roche.com nebo prague.objednavkynpt@roche.com

Reklamace dodávek: prague.reklamacedia@roche.com,

Reklamace technické:  czech.rcsc@roche.com nebo telefonicky 800 105 000

Recepce: prague.reception@roche.com

Pečlivě sledujeme situaci ohledně COVID-19 a činíme opatření v zájmu zabránění šíření epidemie a ochrany našich zákazníků a zaměstnanců. Ujišťujeme Vás, že společnost ROCHE činí maximum k udržení servisu, služeb a dodávek tak, aby nebyla ohrožena dostupnost diagnostických metod a léčivých přípravků pro pacienty v ČR.

Pokud dojde ke změně situace, budeme Vás o této skutečnosti informovat. Provozní modely a spektrum zákazníků diagnostické divize, farmaceutické divize a obchodní jednotky Diabetes Care jsou odlišné. Z tohoto důvodu Vás naši kolegové z farmaceutické divize a obchodní jednotky Diabetes Care kontaktují v případě potřeby samostatně.

 

--