Produkty do laboratoří a nemocnic

CoaguChek® Pro II – POC profesionální měření koagulace

CoaguChek® Pro II – POC profesionální měření koagulace

Profesionální koagulometr CoaguChek® Pro II slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) a aktivovaného částečného tromboplastinového času (aPTT) s použitím kapilární, žilní nebo arteriální čerstvé plné krve. Je určen pro použití v ambulancích a nemocničních odděleních.


cobas h 232 – POC měření kardiálních markerů a D-dimerů


Systém cobas h 232 umožňuje rychlé stanovení NT-pro BNP, troponinu T,  
D-dimerů, myoglobinu. 

NOVĚ ÚHRADA TESTŮ
Od ledna 2020 je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění vyšetření troponinu T, NT-proBNP a D-dimerů POCT metodou v ordinacích praktických lékařů, kardiologů a internistů.
Společnost Roche nabízí demo výpůjčku přístroje cobas h 232 po dobu 3 měsíců. 

 cobas h 232 – POC měření kardiálních markerů a D-dimerů

 Urisys 1100® – POC analyzátor moči

Urisys 1100® – POC analyzátor moči

Urisys 1100® je kompaktní reflexní fotometr určený k měření a vyhodnocování močových testovacích proužků Combur10 Test® UX.


Accu-Chek® Inform II – POC profesionální glukometr

Accu-Chek® Inform II je určen k profesionálnímu kvantitativnímu stanovení hladiny glykémie ze vzorků žilní, kapilární, arteriální a novorozenecké krve.

 Accu-Chek® Inform II – POC profesionální glukometr

cobas b 221 – POC analyzátor krevních plynů

cobas b 221 – POC analyzátor krevních plynů

Analyzátor cobas b 221 je určen ke stanovení pH, krevních plynů, elektrolytů, hematokritu, metabolitů, celkového hemoglobinu, derivátů hemoglobinu, saturace hemoglobinu kyslíkem a novorozeneckého bilirubinu.


AVL ISE 9180 – POC analyzátor elektrolytů

9180 Electrolyte Analyzer je určen k měření sodíku, draslíku, ionizovaného vápníku a lithia v plné krvi, séru či plazmě, moči, dialyzátech nebo v kontrolním materiálu, které v klinických laboratořích provádějí alespoň minimálně proškolení pracovníci kvalifikovaní k měření a hlášení těchto hodnot. Tyto analyty se běžně používají při diagnostice a léčbě široké řady ledvinových, metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.

AVL ISE 9180 –  POC analyzátor elektrolytů

Multiplate® – POC analyzátor krevních destiček

Multiplate® – POC analyzátor krevních destiček

Analyzátor Multiplate® slouží k vyšetření funkčních defektů krevních destiček z plné krve a k monitorování antiagregační léčby.


Accutrend Plus

Rychlý a přesný v diagnostice rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob

Měřicí přístroj Accutrend Plus se používá pro kvantitativní měření cholesterolu a triglyceridů v kapilární plné krvi. Měřicí přístroj je vhodný jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování.

Accutrend Plus
--